Nove bibliografske jedinice

A.1. Knjige

8.        Iz povijesti škola i odgojnih ustanova, Književni krug Split, Split 2020.

9.         Povijesna vrela o liturgijskom štovanju bl. Augustina Kažotića u trogirskoj katedrali i biskupiji od godine 1603. do 1830. – Fontes historici de cultu liturgico beati Augustini Casotti in cathedrali ac dioecesi Traguriensi inde ab anno MDCIII usque ad annum MDCCCXXX, Centar za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja “Don Frane Bulić”- Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Splitu, Split 2021.
[Recenzija – prikaz: Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 57 No. 2, 2022.]

10.       Medov Dolac od zagvoške kapelanije do samostalne župe, nakladnik Župa Sv. Roka – Medov Dolac, Medov Dolac 2022.

A.2. Članci i studije

100.    Omiški kraj u obrani od širenja epidemije kuge u godinama 1762.-1765., u: Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2 (50),  str. 15-31. i u: Radovi zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knj. 53, br. 1, Zagreb 2021, 131-153.

101.     Školovanje pripravnika za biskupijsko svećenstvo u dijelu Dalmacije pod mletačkom vlašću do godine 1797., u: I. Armanda (uredio), Što vama kažem, svima kažem. Zbornik radova u čast dr. don Mile Vidovića, Metković 2021., 197-220.

102.    Rodoslovlje šoltanskih Blaškovića sačuvano u arhivu Makarske biskupije, Bašćina 30, Grohote 2021, 30-42.

103.    Kučiće – mjesto u bližem omiškom zaleđu drevna glagoljaška župa, u: M. Tomasović, J. Ćaleta i D. Nimac (uredili), Kučiće. Glagoljaško pučko pjevanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, HKU Pjevana baština, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 2021, 11-24.

104.    Kučiće – glagoljaška župa Splitske nadbiskupije, M. Tomasović, J. Ćaleta i D. Nimac (uredili), Kučiće – Glagoljaško pučko pjevanje u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, HKU Pjevana baština, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 2021, 25-61.

105.     Slavko Kovačić – Ivan Balta, Glazbeni arhiv splitske katedrale i drugi izvori za istraživanje glazbene prošlosti Splita u Nadbiskupskom arhivu, Ivan Lukačić kapelnik splitske katedrale. Zbornik radova Međunarodnog znanstveno-umjetničkog simpozija (povodom 400. obljetnice izdanja zbirke „Sacrae cantiones“), Split 2022, 43-59.

B. Radovi pisani znanstveno-popularnom metodom

110.     Kapucini u Splitu, u: Marko Medved (prir.), Četiri stoljeća kapucina u Rijeci i Hrvatskoj (1610.-2010.). Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Rijeci 14. i 15. listopada 2020, Kršćanska sadašnjost-Hrvatska kapucinska provincija, Matica hrvatska – Ogranak Rijeka, Zagreb-Rijeka 2020, str. 308-315.

111.      Hrvatski i crkvenoslavenski jezik u svijesti i izričaju glagoljaša Splitsko-makarske biskupije iz prvog preporodnog razdoblja, Bašćina. Glasilo Društva prijatelja glagoljice, 22, 2021, 79-82.

112.     Glagoljaši u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji u doba uzmaka glagoljanja  tijekom 19. stoljeća, Hrvatski i crkvenoslavenski jezik u svijesti i izričaju glagoljaša Splitsko-makarske biskupije iz prvog preporodnog razdoblja, Bašćina. Glasilo Društva prijatelja glagoljice, 22, 2021, 88-90.

C. Prigodne bilješke i priopćenja

83.      Zagonetni znakovi urezani u veliki kamen na Povilu, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 31-33.

84.      XXVI. obljetnica preminuća našega bivšeg župnika don Špirka Vukovića 1994.-2020., Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 56-59.

85.      Profesorica Ljubica Štambuk i njezina neostvarena želja da posjeti Kučiće, rodno mjesto svoje bake, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 60.

86.      Dva nova nadbiskupa koadjutora, splitski mons. Dražen Kutleša i riječki mons. Mate Uzinić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 67-68.

87.      Uz jubilarni 50. broj Zova rodnih ognjišta, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 69-70.

88.      Seoski arambaše i rondari – Pravilnik iz austrijskog doba, priredio S. Kovačić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 71-72. Poslije tiskano i u: Bašćina 30, Grohote 2021, 43-45.

89.      Kučićani žrtve ratova 20. stoljeća, priredio S. Kovačić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 72-80.

90.      Tablični pregledi stanja pučanstva u Omišu i na omiškom području iz godine 1767., priredio S. Kovačić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 82.

91.       Glagoljaška razglednica iz 1905. godine, Bašćina. Glasilo Društva prijatelja glagoljice, 21, str. 103.

D. Nekrologiji

42.      Josip (Jozo) Srdanović, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 61-63.

43.      Josip (Jozo) Kovačić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 64-66.

E. Kritički osvrti

11. Marko Špikić, Francesco Carrara polihistor, antikvar i konzervator (1812.-1854.). Književni krug Split, Split 2010., 330 str., u: Croatica christiana periodica 35, 2011, br. 68, 156-160.

F. Prikaz knjiga, zbornika, časopisa i znanstvenih skupova

29. Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.), Crkva u svijetu, 47 (2012), br. 1, 149-153.

30. Nova knjiga prof. dr. Ante Vukasovića, najvjernijega suradnika našega „Zova“, Zov rodnih ognjišta 21, 2015, br. 1 (40), str. 53-54.

G. Leksikografske jedinice

84. LOVRIĆ, Ante (Lovrich, Antonio), poljodjelski pisac (Split, 16. II. 1812 – Omiš, 28. IX. 1882). Suautor Ivan Armanda, Hrvatski biografski leksikon, 9: Lo-Marj. Glavni urednik Nikša Lučić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2021.:str. 81.

85. MANOLA, Didak (Didacus), biskup (Split, 16. VI. 1695 – Trogir, 13. II. 1765), Hrvatski biografski leksikon, 9: Lo-Marj. Glavni urednik Nikša Lučić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2021.: str. 527.

86. Manola, Frane (Mannola, Manolla; Francesco, Franciscus, Franjo), biskup (Split, o. 1596 – Korčula, 31. VIII. 1664), Hrvatski biografski leksikon, 9: Lo-Marj. Glavni urednik Nikša Lučić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2021.: str. 527-528.

87. Manola, Ivan (Joannes), biskup (Split, 1656 – Ražanac, 27. IX. 1711), Hrvatski biografski leksikon, 9: Lo-Marj. Glavni urednik Nikša Lučić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2021.:str. 528.