C. Prigodne bilješke i priopćenja

 1. Nekoliko podataka sa starih ploča i listova, Crkva u svijetu 11, 1976, 3, str. 197-200 /potpisao inicijalima D.S.Iv./.
 2. Što učiniti sa starim knjigama i spisima svoje obitelji?, Poljica – List Poljičkog dekanata 7, 1981-1982, l (6-7), str. 46-49.
 3. Popisi župnika šoltanskih župa: Grohote, Gornje Selo i Donje Selo objavjeni u listu Nada – Vjerska smotra župe sv. Stjepana Grohote 5,1983,4-5, str. 141-146.
 4. Datacija u buli pape Nikole V. o samostanu na Košljunu (28. veljače 1448), Croatica christiana periodica 8,1984,13, str. 216-217.
 5. Don Frane Bulić učenjak i Gospin štovatelj, Marija 22,1984, 7-8, str. 248-251.
 6. Pod zaštitom Marijinom. Glagoljaši na tlu današnje splitsko-makarske nadbiskupije, Marija 23, 1985, 6, str. 207-210.
 7. Hrvatska crkva sv. Jeronima u Rimu, Tribina, list crkve sv. Filipa 8, lipanj 1989, str. 9.
 8. Još o gradnji pravoslavnog hrama sv. Save u Spitu, Glas koncila 28, 1989, 32 (791) od 6.VIII. 1989, str. 2.
 9. Slovo o poljičko-radobiljskim glagoljašima, Poljica. List poljičkog dekanata 14, 1989, 14, str. 135-137.
 10. Zaštita kulturne baštine i tolerancija, Slobodna Dalmacija od 23.1.1990. i Zaštitakulturne baštine i tolerancija s obzirom na novi pravoslavni hram sv. Save u Splitu, Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske 1990, 2, str. 21-22. /odgovor na pisanje navodnoga Bartula Talića u Slobodnoj Dalmaciji od 15. 1. 1990. str. 26. pod “Reagiranja”.
 11. Bilješka o znanstvenom radu prof. don Živana Bezića, Crkva u svijetu 25, 1990, l, str. 70-77.
 12. Sudamja prije 220 godina, Glas koncila, 2. izdanje, 30, 1991, 15 (879) str. 10/4; 16 (880) str. 10/4; 17 (881) str. 10/4 i 18 (882) str. 10/4.
 13. Splitska nadbiskupija, Slobodna Dalmacija 48, 1991, 14523 od 7.V.1991, str. 15. NB: Ponovno tiskano pod naslovom Splitsko-makarska nadbiskupija i metropolija, u: S Kristom u treće tisutljeće. Susret hrvatske katoličke mladeži Split-Solin, 8. i 9. lipnja 1996. Vodič, Split 1996, str. 21-24. /Je li baš isti tekst? PROVJERI!/, i u: “Bit ćete mi svjedoci”. Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. u Splitu i Solinu 4. listopada 1998. godine, Split 1998., str. 33-37. /Je li baš isti tekst? PROVJERI!/ i Slobodna Dalmacija 56, 3. X. 1998., br. 17.148. str. 9 /NOVA VERZIJA/.
 14. Splitski kaptol, Slobodna Dalmacija 48, 1991, 14523 od 7. V. 1991, str. 15.
 15. Povijest Božića, Slobodna Dalmacija 49, 1991, 14752 od 22.XII.1991, Božićni prilog str.6. /potpisano inicijalima D.S.Iv./.
 16. Kratka autobiografija svetojeronimskog vratara Šime Kovačića, u: R. Perić (prir.), Homo imago et amicus Dei – Miscellanea in honorem Ioannis Golub, Collectanea croatico – Hieronymiana de Urbe 4, Romae 1991, str. 687-695.
 17. Hrvatska država i Sveta Stolica, Glas koncila 31,1992,4 (920) str. 4-5.
 18. Štoje to caritas?, Glas koncila 31, 1991, 37 (9.) od 15.IX.1991, str. 8/1.
 19. Župska crkva sv. Mihovila u Omišu, u brošurici: Koncert povodom obnove župske crkve svetog Mihovila, Omiš, 10. listopada (subota) 1992. godine str. 4-5.
 20. The archdiocese of Split and Makarska suffering andhelp inpatriotic War, /Povijesni dio napisao S. Kovačić, prevela na engleski J. Kraj ino vic/, dvolist velikoga formata izdao Caritas splitsko-makarske nadbiskupije g. 1993.
 21. Uz 70 godina akademika Krune Prijatelja. Tražiti kvalitetnija djela /uvod S. Kovačić, razgovor M. Mihalj/, Glas Koncila 32, 1993, br. 32 (1000) od 8. VIII. 1993. str. 14.
 22. Dr. don Luka Jelić, profesor bogoslovnog učilišta dalmatinskih biskupija i crkveni povjesničar, Hrvatska obzorja – Časopis Matice Hrvatske Split 2,1994, 3, 639-644.
 23. Uz 900. obljetnicu zagrebačke nadbiskupije, Slobodna Dalmacija 52, 9. IX. 1994, 15706, str.24-25.
 24. Pozornost starokršćanskim spomenicima. Uz XIII. međunarodni kongres starokršćanske arheologije, Glas Koncila 33,1994,40 (1060) od 2. X. 1994, str. 6.
 25. Povijest najbolje svjedoči kamo Hrvatska oduvijek pripada, (prvi dio M. Mihalj, a drugi dio od “četvrti dan…” moj tekst), Glas Koncila 33,1994,41 (1061) od 9. X. 1994, str. 11.
 26. Sjećanje na profesora dra Jakova Kostovića, uklopljeno u tekst članka: Ivan PAŽANIN, Prilozi za biografiju i bibliografiju don Jakova Kostovića povodom dvadesete obljetnice smrti, Crkva u svijetu 29,1994,4, str. 432-435.
 27. Župska crkva sv. Mihovila i sv. Ivana Nepomuka: M. Popovac (uredio) Kolaudacija omiških orgulja, Omiš 1996, str. 5.
 28. Katedrala Uznesenja Marijina – Sv. Duje, S Kristom u treće tisutljeće. Susret hrvatske katoličke mladeži Split-Solin, 8. i 9. lipnja 1996. Vodič, Split 1996, str. 29-30.
 29. Prijedlozi i mišljenja o uređenju toka rijeke Jadra, Gospina otoka i Blata u Solinu god. 1929/1930., Hrvatska obzorja 3,1995,4, str. 961-964.
 30. Splitsko-makarska nadbiskupija, u: Ranjena Crkva u Hrvatskoj. Uništavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj (1991.-1995.), priredio I. Živković, Zagreb 1996., str. 229-231.
 31. Glagoljica, glagoljaši i glagoljaštvo, Zagvozd. Lis župe Gospe od Karmela II, 1996, 2, str, 35-41.
 32. Otkrivena starokršćanska krstionica, Glas Koncila 36, 4. V. 1997., br. 18 (1194) str. 20.
 33. Do kada odgađati iskapanja? /pod općim naslovom: “Obljetnicu obilježiti cjelovitim istraživanjem Otoka”/, Solinska kronika 4,15. VIII. 1997,br. 35 str. 17.
 34. Na Otoku su bile dvije crkve, Solinska kronika 4, 15.1. 1998., br. 40 str. 16.
 35. Katedrala Uznesenja Marijina – Sv. Duje, “Bit ćete mi svjedoci”. Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. u Splitu i Solinu 4. listopada 1998. godine, Split 1998. str. 43-44.
 36. Una Chiesa che affonda le radici nel martirio di san Domnio, L’Osservatore Romano speciale. Supplemento a “Osservatore Romano” od 30. IX. 1998., br. 225, str. 14.
 37. La vicenda dell’episcopio, L’Osservatore Romano speciale. Supplemento a “Osservatore Romano” od 30. IX. 1998., br. 225, str. 16.
 38. Nadbiskup Stepinac dobrotvor Gospina svetišta u Splitu, Sluga Božji Alojzije Stepinac. Glasilo postulature, 5, 3. X. 1998, br. 4 str. 115.
 39. Papa u splitskoj katedrali. Komentar televizijskog prijenosa 4. listopada 1998, Dubrave hrid 5,1998., br. 19 str. 16-21.
 40. Križ na gomili ili povijesni korijeni pod vidikom sadašnjosti i vječnosti, Radobilja. List župe Uznesenja BDM Katuni-Kreševo, 2, 2001, 2 (4), str. 57-60. i ponovno u: Spremnost. Hrvatski tjednik 46,2002, br. 9 (5. III.) str. 5.
 41. O omiškoj župi i crkvi Sv. Mihovila ukratko, Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće, 8,2002, l (14), str. 28.
 42. Još o Radmanovoj mimici, Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće, 8, 2002, l (l4), str. 29-31.
 43. Obiteljsko stablo Ferdinanda Vukasovića (Chile) potomka naših iseljenika, Zov rodnih ognjišta 8,2002, br. 2 (15) str. 53-55.
 44. Propovijed na mladoj misi don Ivana Kovačevića, Katun- Kreševo 10. kolovoza 2003., Radobilja. List Uznesenja BDM, Katuni-Kreševo, 4,2003,2 str. 8-13.
 45. Don Marko Stanić i njegovi dolasci u Kučiće, Zov rodnih ognjišta 10,2004, br. l (18), str. 30-41.
 46. Otkriće temelja velike starokršćanse crkve – bazilike u omiškomu predjelu Brzet, Zov rodnih ognjišta 10,2004, br. l (18), str. 56-57.
 47. Gospin prinos 2004- u ‘Slobodnoj Dalmaciji’ i pravo značenje toga vjerničkoga slavlja, Zov rodnih ognjišta 10, 2003, br. 2 (19), str. 51-53.
 48. Obnovljena zgrada Splitsko-makarske nadbiskupije, preklopnica, Split 2004, str. 1-4 i Povijest obnovljene zgrade Splitsko-makarske nadbiskupije, Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije 4/2004, str. 43-44.
 49. Episcopio di Split, preklopnica, Split 2004, str. 1-6.
 50. Sprovodi u Kučićima nekoć i danas, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. l (20), str. 32.
 51. Don Mijo Marunčić, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 27-28.
 52. Mlada Misa don Mate Škaričića u Podgrađu 24. srpnja 2005., Zov rodnih ognj išta 11, 2005, br. 2 (21), str. 63-64.
 53. Zov rodnih ognjišta na izložbi umjetnika Ante Tafre, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 65-66.
 54. Vrela za crkvenu povijest hrvatskih pokrajina uz Jadran u prvoj polovici 19. stoljeća u Državnom arhivu u Beču, u: V. Kapitanovia (uredio), Crkva i društvo uz Jadran. Vrela i rezultati istraživanja. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Split, 21-22. IX. 2001. – Chiesa e societa nell’area Adriatica. Fonti e bilancio delle ricerche. Atti del convegno internazionale, Split, 21-22 IX 2001, Split 2006, str. 348-349.
 55. Tablični iskazi podataka o kućama, dušama i zemlji dobivenoj od države na obrađivanje u selima omiško-dvarskoga područja iz god. 1753. ili 1754., Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. l (22), str. 29-35;
 56. Neke zanimljivosti, Zov rodnih ognjišta 12,2006, br. 2 (23), str. 65;
 57. Razgovor s don Mladenom Vukasovićem, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 2 (23), str. 28-32;
 58. Emaus iz evanđelja Sv. Luke i mi danas, Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. 1 (26), str. 12-13.
 59. Božić dar s neba svima, Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. 2 (27), str. 8.
 60. Izlazak iz našeg „Egipta“ i hod kroz „pustinju“ raznih kriza, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 10-11.
 61. Proslava jubileja prof. dr. Ante Vukasovića, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 53-54.
 62. Dijamantni svećenički jubilej našega bivšeg župnika don Mate Stanića, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 54-55.
 63. Zlatni svećenički jubilej bivšega sviniškog župnika don Pave Medića i njegova knjiga Prijateljima u pohode, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 56.
 64. Nastavak arheoloških istraživanja u Podgrađu, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 57.
 65. Liječenje najtežih rana – Obnova vlastitog dostojanstva, izgubljenog ili u kojoj god mjeri okrnjenog, Zov rodnih ognjišta 16, 2010, br. 1 (30), str. 8-9.
 66. Nova župna crkva Sv. Petra Apostola na Priku u Omišu, Zov rodnih ognjišta 16, 2010., br. 2 (31), str. 51-52.
 67. U potrazi za spomenikom i nadgrobnim natpisom Marina Antona Bavčevića u Carigradu 2009., u: Bašćina 20 (Grohote 2011), str. 38-44.
 68. Dubrava u Poljicima pod zaštitom sv. Luke Evanđelista, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 1 (32), str. 50.
 69. Je li moguća ljubav o kojoj Isus govori i potpuna radost?, Zov rodnih ognjišta 18, 2012, br. 1 (34), str. 10-11.
 70. Der Glagilitizismus in der kroatischen Kulturtradition, in: „Mehr als ein Reiseland Kroatien Land der Gegensätze, Klischee und Wirklichkeit, Kroaten in Deutschland“, Ost-West europäische Perspektiven, 14. Jahrgang 2013, izd. Renovabis, Zdk, Verlag Frioedrich Pustet, Heft 3, str. 190.
 71. Naš Božić, Zov rodnih ognjišta 18, 2008, br. 2 (37), str. 10-12.
 72. Ponizna je dobrota neprolazna – u spomen Pere Vukasović, Zov rodnih ognjišta 20, 2014, br. 1 (38), str. 17.
 73. Pred otajstvom božanske Trojice. Razmišljanje uz blagdan Presv. Trojstva, Zov rodnih ognjišta 20, 2014, br. 1 (38), str. 9-10.
 74. Neobičan put knjige iz ostavštine don Tadije Srdanovića od Kučića preko Svinišća i radobiljskih sela do prelaska u vlasništvo sadašnjega svećenima Kučićanina, Zov rodnih ognjišta 20, 2014, br. 2 (39), str. 23-24.
 75. “Ne molim te, da ih uzmeš sa svijeta nego da ih očuvaš od Zloga“, Zov rodnih ognjišta 21, 2015, br. 1 (40), str. 8-9.
 76. Djevojačko društvo Srca Isusova u Kučićima osnovano godine 1926. i njegova prva glavarica Matija Kovačić, Zov rodnih ognjišta 21, 2015, br. 2 (41), str. 28-30.
 77. Bez suvišne riječi, ali svaka izgovorena bila je puna nenametljive bratske pažnje …, Glasnik svetog Josipa 32 (104), br. 4/2015, str. 40.v
 78. Šupuci na Slimenu odvjetak su staroga slimenskog plemena Petkovića, Zov rodnih ognjišta 22, 2016, br. 1 (42), str. 46-47.v
 79. Nadbiskupski arhiv u Splitu i pitanje njegova prerastanja u „Nadbiskupijski“, str. 93-102, suautor Ivan Balta.
 80. Kristovo kraljevstvo nije „od ovoga svijeta“ ali jest “u ovome svijetu za budući“, Zov rodnih ognjišta 25, 2019, br. 2 (49), str. 14-16.
 81. Božićna noć¸ Zov rodnih ognjišta 25, 2019, br. 2 (49), str. 16-18.
 82. Picokara Peruča iz Omiša hodočastila u Rim jubilarne godine 1500., Omiški ljetopis. Župa Sv. Mihovila Arkanđela u Omišu, 8, 2020, str. 141.
 83. Zagonetni znakovi urezani u veliki kamen na Povilu, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 31-33.
 84. XXVI. obljetnica preminuća našega bivšeg župnika don Špirka Vukovića 1994.-2020., Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 56-59.
 85. Profesorica Ljubica Štambuk i njezina neostvarena želja da posjeti Kučiće, rodno mjesto svoje bake, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 60.
 86. Dva nova nadbiskupa koadjutora, splitski mons. Dražen Kutleša i riječki mons. Mate Uzinić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 67-68.
 87. Uz jubilarni 50. broj Zova rodnih ognjišta, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 69-70.
 88. Seoski arambaše i rondari – Pravilnik iz austrijskog doba, priredio S. Kovačić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 71-72. Poslije tiskano i u: Bašćina 30, Grohote 2021, 43-45.
 89. Kučićani žrtve ratova 20. stoljeća, priredio S. Kovačić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 72-80.
 90. Tablični pregledi stanja pučanstva u Omišu i na omiškom području iz godine 1767., priredio S. Kovačić, Zov rodnih ognjišta XXVI, 2020., br. 1.-2. (50), str. 82.
 91. Glagoljaška razglednica iz 1905. godine, Bašćina. Glasilo Društva prijatelja glagoljice, 21, str. 103.