A.1. Knjige

  1. Najstariji izvještaji o stanju makarske biskupije u Tajnom vatikanskom arhivu (1626-1658), Split 1975. (uvodna studija str. 1-28, a dokumenti str. 29-60).
  2. Kršćanstvo i Crkva u staromu i srednjem vijeku , Verbum, Split 2004.
  3. Svetište Gospe od Prizidnica u Slatinama na otoku Čiovu 1546.-1996., Split 1996. (1-109 str.), i Župa Slatine i Gospino svetište u Prizidnicama na otoku Čiovu. Drugo, dopunjeno, izdanje, Split 2006.
  4. A. V. Mardešić – S. Kovačić (priredili), Spisi apostolskih vizitacija Hvarske biskupije iz godina 1579., 1602./1603. i 1624./1625., Roma 2005.
  5. Župa Žeževica do godine 1940. i župe Zadvarje i Žeževica od godine 1941., Split 2009. [knjiga 1-576 strana + 68 stranica fotosa u boji].
  6. Don Marin Škarica župnik, profesor i odgojitelj, Crkva u svijetu, Split 2014.
  7. Sv. Leopold Bogdan Mandić u zavičaju. Povijesno-zemljopisno i religiozno-crkveno stanje zavičaja sv. Leopolda Bogdana Mandića u doba njegova djetinjstva i rane mladosti, Split 2017. (knjižica).