E. Kritički osvrti

 1. Karlo Jurišić, Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine, Zagreb 1972, Crkva u svijetu 7, 1972, 4, str. 359-367.
 2. Josip Butorac – Antun Ivandija, Povijest Katoličke crkve Među Hrvatima, Zagreb 1973, Crkva u svijetu 8, 1973,4, str. 376-379.
 3. Još o nekim pitanjima iz povijesti Katoličke crkve na biokovsko-neretvanskom području, Crkva u svijetu 9, 1974, 3, str. 278-284.
 4. Jerko Fućak, Šest stoljeća hrvatkog lekcionara u sklopu jedanaest stoljeća hrvatskog glagoljaštva, Zagreb 1975, Crkva u svijetu 11, 1976, 4, str. 382-387.
 5. Postire – Spomenica u povodu 400. obljetnice osnutka župe (1581-1981), Postira 1981, Crkva u svijetu 17, 1982,4, 401-404.
 6. Tomo Vukšić, Međusobni odnosi katolika i pravoslavacau Bosni i Hercegovini (1878-1903). Povijesno teološki prikaz, Acta et Studia Teološkoga instituta Mostar sv. l, Mostar 1994, Crkva u svijetu 29,1994, 3, 329-335.
 7. Emilio Marin i drugi, Salona christiana, izd. Arheološki muzej u Splitu, Split 1994, Crkva u svijetu 30,1995, l, str. 90-97.
 8. Bozo Goluža, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1918-1941. Bosna i Hercegovina -zemlja katolika, pravoslavaca i muslimana, Mostar 1995, Teološki institut Mostar, Acta et studia 3, 336 stranica, Crkva u svijetu 31, 1996, 217-220.
 9. Bosančica ili hrvatska ćirilica: Benedikta Zelić-Bućan, Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, novo prošireno izdanje, izdao Državni arhiv u Splitu, kompjutorski slog redak, Split 2000., 1-135 str. + 4 lista s tablama, Crkva u svijetu 36,2001, l, str. 112-117.
 10. Izdanja prijevoda različitih djela i novih rasprava i članaka o otoku Mljetu kao mjestu brodoloma sv. Pavla, Crkva u svijetu 44, 2009, 540-546.
 11. Marko Špikić, Francesco Carrara polihistor, antikvar i konzervator (1812.-1854.). Književni krug Split, Split 2010., 330 str., u: Croatica christiana periodica 35, 2011, br. 68, 156-160.