A.2. Članci i studije

 1. Crkva na skradinsko-kninskom području u XVII. stoljeću prema izvještajima skradinskih biskupa Svetoj Stolici, Croatica christiana periodica l, 1977, l, str. 24-33.
 2. Ivan Nikola Bugardelli i njegov rukopis Biblije na hrvatskom jeziku, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 22 /Fiskovićev zbornik sv.II/, Split 1980, str. 360-374.
 3. Sv. Benedikt i njegovo djelo u Crkvi i našemu narodu, Crkva u svijetu 15, 1980, 4, str. 327-339.; Ponovljeno uz male izmjene: Sveti Benedikt i njegovo djelo u Crkvi i hrvatskome narodu, u: Ž. Puljić i M. Sivrić (ur.), Benediktinci na području Dubrovačke nadbiskupije. Zbornik radova, Dubrovnik 2010, str. 97-112.
 4. Poljički glagoljaš, Poljica. List Poljičkog dekanata 8, 1983, 3, str. 78-83.
 5. Glagoljski rukopis “časi nasušn’ih'”(Svagdanji časovi) u riznici župske crkve u Grohotama na Šolti, Crkva u svijetu 18, 1983, 3, str. 289-294. – Preslika cijeloga tog teksta objavljena u: Bašćina 23, Grohote 2014, str. 34-39.
 6. Tajni vatikanski arhiv i ostali papinski arhivi, Croatica christiana periodica 7, 1983, 11, str. 1-31.
 7. Iz prošlosti župe Zvečanje, Poljica. List Poljičkog dekanata, 9, 1984, l (9), str. 154-178 i posebni otisak str. 1-27.
 8. Don Frane Bulić i glagoljica, Crkva u svijetu 20,1985,2, str. 169-181.
 9. Slučaj svećenika Ivana poslije neuspjele urote protiv kneza Domagoja, Croatica christiana periodica 10, 1986, 17, str. 40-47. i Il caso del sacerdote Giovanni al tempo della repressione di una rivolta contro il principe croato Domagoj, Počeci hrvatskog kršćanskog i društvenog života od VII. do kraja IX. stoljeća. Radovi drugog međunarodnog simpozija o hrvatskoj crkvenoj i društvenoj povijesti: Split 30. rujna do 5. listopada 1985, Split 1990, str. 299-305. /ponešto izmijenjena verzija na talijanskom!/.
 10. Životni put arhiđakona prepošta Vrhbosanskog kaptola Josipa Bezića (1817-1893), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini: Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982, Studia Vrhbosnensia l, Sarajevo 1986, str. 291-304.
 11. Glagoljaši i glagoljanje u srednjoj Dalmaciji za vrijeme hrvatskog narodnog preporoda 1835-1848, Dalmacija u narodnom preporodu 1835-1848. Zbornik radova /Prilozi sa znanstvenog skupa u Zadru od 8. do 9. svibnja 1986. održanog u povodu 150. obljetnice jubileja ilirskog pokreta i 30. obljetnice Filozofskog fakulteta u Zadru/, Zadar 1987, str. 65-79 i Zadarska revija 36 ,1987, 4-5, str. 351-365.
 12. Splitska metropolija u dvanaestom stoljeću, Krbavska biskupija u srednjem vijeku -Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu 800. obljetnice osnutka krbavske biskupije održanog u Rijeci 23-24. travnja 1986. godine, Rijeka-Zagreb 1988, str. 11-39.
 13. Splitski nadbiskup Stjepan Cosmi, Paštrićev suvremenik i prijatelj, Ivan Paštrić (1636-1708), život, djelo i suvremenici. Zbornik radova znanstvenog skupa o 350. obljetnici rođenja, Split 1988, str. 107-120 i djelomično različita i dotjeranija verzija u: I. Banić (prir.), 300. obljetnica splitskoga sjemeništa i klasične gimnazije (1700.-2000.). Zbornik radova, Split 2000., str. 85-99; /prijevod na talijanski: Stefano Cosmi, l’arcivescovo di Spalato contemporaneo e amico di Giovanni Pastrizio, in: Somascha 1992, 1, str. 1-19.
 14. Vijesti iz crkvenih arhiva o Cetinskoj krajini pod Turcima, Zbornik Cetinske krajine 4, 1989, str. 145-166.
 15. Glagoljaši na području imotske krajine za turske vladavine, Čuvari baštine. Zbornik radova simpozija u prigodi 250. obljetnice prijenosa franjevačkoga samostana u grad Imotski, Imotski 1989, str. 229-249. – NB. Izvadak koji se odnosi na zagvoške glagoljaše pretiskan pod novim naslovom: Zagvozd i njegovi glagoljaši za turske vladavine, u: Zagvozd. List župe Gospe Karmelske 2,1996,2 str. 43-657.
 16. Arcižakan Ivan Pavlinović, prastric Mihovila Pavlinovića, Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, priredio N. Stančić, Zagreb 1990, str. 237-255.
 17. Personaggi illustri legati alla chiesa di san Girolamo, Chiesa sistina vol. H, Collectanea croatico-Hieronvmiana de Urbe 3, a cura di R. Perić, Roma 1990, str. 69-90.
 18. Splitska metropolija u Della Bellino vrijeme, Isusovac Ardelio Della Bella (1655-1737). Radovi međunarodnog znanstvenog simpozija: Split, 14-15. listopada 1988, Split-Zagreb 1990, str. 241-256.
 19. Filozofski studij – licej u splitskom sjemeništu od 1817. do 1856. godine, 290 godina klasične gimnazije u Splitu 1700-1990, Split 1990, str. 111-131. i ponovno u: I. Banić (prir.), 300. obljetnica splitskoga sjemeništa i klasične gimnazije (1700.-2000.). Zbornik radova, Split 2000., str. 433-460.
 20. Koje je godine osnovana hvarska biskupija?, Croatica christiana periodica 15, 1991, 27, str. 53-58.
 21. Katedralne škole u Dalmaciji pod mletačkom vlašću od konca 16. do početka 19. stoljeća prema biskupskim izvještajima Svetoj Stolici, Croatica christiana periodica 15, 1991, 27, str. 59-87.
 22. Obitelji iz imotskih i radobiljskih sela u zbijegu u selima ispod Zadvarja god. 1686, Imotski zbornik l, Imotski 1992, str. 69-88.
 23. Nadžupska crkva sv. Mihovila u Omišu, Prijateljev zbornik II. Zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Kruna Prijatelja /Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 33/, Split 1992, str. 217-246.
 24. Utemeljitelj Kaštela Sućurca nadbiskup Andrija Benzi iz Gualda (o. 1355-1437), Kaštel Sućurac – 600. obljetnica /Znanstveni skup Kaštel-Sućurac od prapovijesti do XX. stoljeća. Zbornik/, s. 1.1992, str. 185-201 + l stranica fotosa.
 25. Ristrutturazione delle circoscrizioni ecclesiastiche in Dalmazia, Istria e Dalmazia nel periodo asburgico dal 1815 al 1848 /Atti del Convegno organizzato a Venezia nei giorni 13-15 dicembre 1990/, a cura di G. Padoan, Ravenna 1993, str. 255-291.
 26. Don Ivan Pivčević, vjeroučitelj i povijesni pisac (130. obljetnica rođenja i 60. obljetnica smrti), Poljica. Godišnjak Poljičkog dekanata, 18, 1993, str. 59-76 i ponovno u knjizi: Ivan Pivčević, Povijest Poljica, reprint (prir. L. Pivčević), Split 1996, str. I-XVIII i I. Banić (prir.): Ivan Pivčević, Sabrani radovi o Poljicima, Priko 2008, str. VII-XXXIII.
 27. Glagoljsko bogoslužje i glagoljaši na području srednje Dalmacije od 16. do 20. stoljeća, Kačić 25, Split 1993, str. 449-459.
 28. Mons. dr. Petar Šolić (1948-1992). Život i rad, u Petar Šolić, Radost ljubavi. Studije i članci, Split 1994, str. 11-32. To isto u knjizi: Petar Šolić 1948-1992 priredio A. Mateljan, Split 1995. i to sa smanjenim opsegom bilješki prevedeno na talijanski Mons. dr. Petar Šolić (1948-1992) Vita e opera (str. 9-32) i na njemački Msgr. Dr. Petar Šolić (1948-1992) Leben und Werk (119-138) i cijeli tekst na hrvatskomu (197-218).
 29. Biblioteka Teologije u Splitu i njezin najpoznatiji bibliotekar dr. Ivan Ostojić, Glasnik društva bibliotekara Split, 3/1994. str. 7-31; NB. Isti je članak u skraćenom obliku bez referentnih bilješki, uz manje izmjene i dopune, objavljen pod naslovom Knjižnica u: Ivan Tadić (uredio), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009., Split 2009, str. 163-175.
 30. Župe splitske nadbiskupije u Poljičko-radobiljskom dekanatu god. 1625, Synthesis theologica. Zbornik u čast p. Rudolfu Brajčiću. SJ prigodom 75. obljetnice života, uredio M. Steiner, Zagreb 1994, str. 637-648.
 31. Makarska biskupija, Iz riznice makarske katedrale, priredila S. Božek, izdao Gradski muzej Makarska/Makarska/1995, str. 11-16.
 32. Kancelarija i arhivska građa splitske nadbiskupije od 1506. do 1833. godine, Božić-Bužančić zbornik. Zbornik radova posvećenih sedamdesetgodišnjici života Danice Božić-Bužančić, Split 1996, str. 301-326.
 33. Osnovna škola za djevojčice u splitskomu samostanu Sv. Klare 1824.-1869, Sveta Klara Asiška i naše vrijeme. Radovi simpozija u prigodi 800. obljetnice rođenja sv. majke Klare (1193.-1993.) održanog u Splitu od 7. do 9. listopada 1993. godine, Kačić XXVI, Split 1994, str. 415-443. Osim toga moji su nepotpisani prilozi 1.-2. na str. 338-345.
 34. Glagoljanje i glagoljaši u Osorskoj biskupiji od konca XVI. do početka XIX. stoljeća prema izvještajima osorskih biskupa Svetoj Stolici, U križu je spas. Zbornik radova u čast nadbiskupa-metropolita mons. Ante Jurića, Split 1997, str. 331-351.
 35. Oriovica – mjesto Duknovićeva podrijetla – od XIV. do XIX. stoljeća, Ivan Duknović i njegovo doba. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Trogiru o 550. obljetnici rođenja Ivana Duknovića, Trogir 1996, str. 231-257. ponovno tiskano u: Ivan Pažanin (uredio), Vinišćarski zbornik, I., Vinišća 2008, 95-152.
 36. Don Nikola Škrivanić – Život i rad do stupanja u kapucinski red, Bernardin Nikola Škrivanić i njegovo vrijeme. Zbornik radova, uredio D. Deković, Rijeka 1997, str. 381-434 i drugo izdanje pod istim naslovom u: Omiški ljetopis III, br. 3, Omiš 2004, str. 107-160.
 37. Don Josip Kazimir Ljubić – Podrijetlo, školovanje i svećenička služba u Makarskoj, Makarski zbornik 3, Makarska 1998, str. 41-63.
 38. Kapela Gospe Lurdske /u Kučićima (o 90. obljetnici njezina otvaranja sv. bogoslužju), Zov rodnih ognjišta 4,1998, br. 2 (7) str. 20-32.
 39. Il vescovo di Macarsca Fabijan Blašković e il suo ambiente curiale di fronte ai cambiamenti politico-sociali (1797-1805), L’area altro-adriatica dal riformismo veneziano all’eta napoleonica /zbornik radova/, prir. F. Agostini, /Venezia 1998/, str. 527-561.
 40. Makarska biskupija: Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković (Brist, 1572 – Sućuraj, 1645), život – djelo – vrijeme. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućurju 24. lipnja 1995, Sućuraj 1999, str. 113-138.
 41. Hrvatsko djelce i ostala pismena ostavština biskupa Bartula Kačića (oko 1572. – 1645.), priredio S. Kovačić: Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković (Brist, 1572 – Sućuraj, 1645), život – djelo – vrijeme. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Sućurju 24. lipnja 1995, Sućuraj 1999, str. 229-298.
 42. Kroatien, in: Kirche und Katholizismus seit 1945, herausgegeben von E. Gatz, Band 2 Ostmittel-, Ost- und Sudosteuropa, Paderborn-Munchen-Wien-Zurich 1999, str. 68-90.
 43. Na vjetrometini europskih previranja, prevrata i pokušaja restauracije u: T. Mrkonjić (prir.), Hrvatska / Sveta Stolica. Odnosi kroz stoljeća – Croazia / Santa Sede. Le relazioni attraverso i secoli, Zagreb 1999., str. 87-104, isto na talijanskom: Europa tra rivolgimenti, rivoluzioni e tentativi di restaurazione (1790-1868), ondje str. 310-328.
 44. Il contesto storico, civile ed ecclesiatico di Spalato al tempo di Marulić, Colloquia Maruliana IX, atti del convegno internazionale “Marco Marulić poeta croato e umanista cattolico. Una proposta per l’Europa del terzo millennio, Split – Rim 2000, str. 21-32.
 45. Don Mijo Tomasović (1852.-1937.) i Kučiće u njegovo doba, Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće, 6,2000, l (10), str. 18-28;
 46. Iz povijesti rašćanske župe Sv. Mihovila Arhanđela, u knjizi: Rašćane od stare vrdolske župe do naših dana, Rašćane 2000, str. 5-77.
 47. Papa, biskupi i ostalo svećenstvo u događajima oko kliskog pothvata godine 1596., Oslobođenje Klisa godine 1596. Radovi sa znanstvenog skupa održanog na Klisu 1996. godine, poseban otisak iz: Mogućnosti 47, 2000, br. 4-6, str. 30-51.
 48. Pomoćna župna škola u Kučićima, Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće, 6, 2000, 2 (11), str. 14-24;
 49. Pučka škola u Kučićima od 1910. do 1953., Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće, 7,2001, l (12), str. 21-32;
 50. Dubrovačka metropolija tijekom višestoljetne krize do ukidanja i preustroja dotadašnje nadbiskupije u sadašnju dubrovačku biskupiju u travnju 1830, Tisuću godina dubrovačke (nad)biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa u povodu tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije/metropolije (998.-1998.), prir. A. N. Ančić, Dubrovnik 2001, str. 253-274.
 51. Šibenska biskupija u planovima o preustroju dalmatinskih biskupija i provedbi bule ‘Locum beati Petri’ 1814.-1830. u: Sedam stoljeća Šibenske biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. do 1998., prir. J. Ćuzela i dr., Šibenik 2001, str. 375-397.
 52. Hrvatski kolegij u Rimu prije apostolskog pisma ‘Slavorum gentem’, Papinski hrvatski zavod Svetoga Jeronima (1901-2001). Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskoga hrvatskog zavoda Svetog Jeronima, prir. J. Bogdan, Rim 2001, str. 17-98.
 53. Mučni počeci sadašnjega Papinskog hrvatskog zavoda Sv. Jeronima od preustroja g. 1901. i neslužbenog otvaranja g. 1911. do naglog prekida djelovanja g. 1915., ondje, str. 99-124.
 54. Vjerske, društvene i privredne prilike na otocima Cresu i Lošinju prema izvještajima o stanju osorske biskupije (l589.-1805. god.), u: J. Sopta (prir.), Između povijesti i teologije. Zbornik radova u čast fra Atanazija Matanića u povodu 80. obljetnice života i 50. obljetnice znanstvenog rada, Zadar-Krk 2002, str. 325-338.
 55. Il Collegio Illirico presso il Santuario della Santa Casa di Loreto 1580-1798, u: F. Grimaldi – K. Sordi (ur.), Pellegrini verso Loreto. Atti del Convegno Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei secoli XV-XVIII, Loreto 8-10 novembre 2001, Ancona 2003, 217-249.
 56. Omišanin Ivan (Ive) Nikola Bugardelli i njegova Biblija na hrvatskom jeziku [2. prerađeno i dopunjeno izdanje], Omiški ljetopis. Župa Sv. Mihovila Arkanđela u Omišu, 2, 2003, str. 5-36;
 57. Glagoljaši Splitske nadbiskupije u Lici i Kordunu, Riječki teološki časopis 12, 2004, l, str. 107-130, i u: F. E. Hoško (uredio), Prošlost obvezuje. Povijesni korijeni Gospićko-senjske biskupije, Rijeka 2004, 271-293.
 58. Župa Svih Svetih u Neoriću do sredine 19. stoljeća, Zbornik o Zagori knj. 7 – Zbornik radova Neorić Sutina, Split 2004. P. O. str. 3-66.
 59. Toma Arhiđakon, promicatelj crkvene obnove, i splitski nadbiskupi, osobito njegovi suvremenici, u: M. Matijević Sokol – O. Perić (priredile), Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u Splitu, Split 2004, str. 41-75.
 60. Crkva u vrijeme katoličke obnove, suautorstvo s F. E. Hoškom, u: I. Golub (uredio), Hrvatska i Europa — Kultura, znanost i umjetnost, III, Zagreb 2003, str. 165-186.
 61. Osnovne škole u Sinju od god. 1834. do 1869., Franjevačka klasična gimnazija u Sinju. Radovi sa Znanstvenoga skupa «150. obljetnica Franjevačke klasične gimnazije u Sinju s osvrtom na ostalo školstvo u Cetinskoj krajini», održanog 1989. prošireni 2004. u prigodi 150. obljetnice javnosti gimnazije, Split-Sinj 2004., str. 663-699.
 62. Splitsko-makarski biskup Filip Franjo Nakić (1889.-1910.) prema glagoljanju i glagoljašima, u: M.-A. Diirrigl, M. Mihaljević i F. Velčić (uredili), Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.). Izdali Staroslavenski institut i Krčka biskupija: Zagreb – Krk 2004, str. 89-111.
 63. Crkvena prošlost grada Omiša i njegove okolice, Omiški ljetopis 3, Omiš 2004,15-64.
 64. Bisko i Bišćani od 16. do 18. stoljeća, u: N. A. Ančić (prir.), Na granicama riječi. Zbornik u čast mons. Drage Šimundže, Split 2005., str. 541-576.
 65. Papinski pohoditelji dalmatinskih biskupija Augustin Valier, Mihovil Priuli, Oktavijan Garzadori i spisi njihovih vizitacija, u: A. V. Mardešić – S. Kovačić (priredili), Spisi apostolskih vizitacija Hvarske biskupije iz godina 1579., 1602./1603. i 1624./1625., Roma 2005, str. 13-52 i sažetije na talijanskomu: I tre vizitatori apostolici delle diocesi dalmate Agostino Valier, Michele Priuli, Ottaviano Garzadori e gli atti delle loro visite, ondje, str. 653-671.
 66. Marko Antun de Dominis na čelu Splitske crkve, u: V. Tudjina (ur.), Marko Antun de Dominis splitski nadbiskup, teolog i fizičar. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog 16. do 18. rujna 2002. godine u Splitu, Split 2006, str. 41-78.
 67. Franjevački samostan u Makarskoj kao povremeno sjedište makarskih biskupa Petra Kačića i Marijana Lišnjića, u: Kačić. Zbornik Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja, 36.-37. – Franjevci i Makarska. Radovi znanstvenoga skupa „Franjevci i Makarska“, Split 2004.-2006., str. 1049-1061.
 68. Pitanje početaka Salonitanske crkve u historiografiji i u sklopu općih spoznaja o procesu širenja kršćanstva na Sredozemlju do sredine 3. stoljeća, u: J. Dukić, S. Kovačić, E. Višić-Ljubić (prir.), Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti. Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma. Split, 14.-15. svibnja 2004., Split 2008, str. 17-40.
 69. Chiesa gerarchica nel medioevo croato, u: L. Vaccaro (prir.), Storia religiosa di Croazia e Slovenia, izd. ITL.spa, <Milano, 2008>, str. 121-146.
 70. Ordini religiosi in Croazia durante il medioevo, u: L. Vaccaro (prir.), Storia religiosa di Croazia e Slovenia, izd. ITL.spa, <Milano, 2008>, str. 221-232.
 71. Arheolog i hagiograf don Frane Bulić u polemici o mjestu brodoloma sv. Pavla, Mljetu ili Malti, u: M. Demović (uredio), Brodolom sv. Pavla u vodama hrvatskog otoka Mljeta. Zbornik radova znanstvenog skupa „Ignjat Đurđević i dubrovačka tradicija svetopavlovskog brodoloma u vodama hrvatskog otoka Mljeta“, Dubrovnik – Mljet, 10. do 13. studenog 2008. godine, Zagreb 2009., str. 307-313.
 72. Društvene i crkvene prilike u Splitu početkom 20. stoljeća, u: Stoljetna baština Školskih sestara franjevaka Krista Kralja Provincije Presvetog Srca Isusova, Split, 1904.-2004. – Zbornik radova Simpozija održanog u Splitu 14. listopada 2004. godine u prigodi 100. obljetnice dolaska Školskih sestara franjevaka iz Maribora u Split dovršeno, Split 2009, str. 17-25.
 73. Dva službena izvješća biskupa M. Kalogjere o stanju Splitsko-makarske biskupije poslana Sv. Stolici, u: V. Lupis (prir.), Biskup Marko Kalogjera o 120. obljetnici smrti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u prosincu 2008. u Blatu, svezak 2., Blato 2009, str. 17-28.
 74. Svećenici glagoljaši Splitsko-makarske biskupije na župama Kotorske biskupije od 1819. do 1869., u: L. Čoralić (prir.), Hrvatsko-crnogorski dodiri / Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja. Zbornik radova, Hrvatski institut za povijest i Matica Hrvatska, Zagreb 2009, str. 459-488.
 75. Ruićeve dopune Farlatijevu djelu „Illyricum sacrum“, u: L. Čoralić i S. Slišković (prir.), Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009, str. 469-493.
 76. Pozivi hrvatskim kapucinima za kapelansku službu na Sustipanu u Splitu i u Svetištu Gospe na Hladih u Kaštel Sućurcu koncem XIX. stoljeća, u: A. Duplančić (prir.), Kapucinski samostan i setište Gospe od Pojišana u Splitu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 100. obljetnice dolaska kapucina na Pojišan. Split 27. svibnja 2009., Split 2010, str. 21-31.
 77. Kapucinski studenti Visoke bogoslovne škole u Splitu, u: A. Duplančić (prir.), Kapucinski samostan i setište Gospe od Pojišana u Splitu. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u povodu 100. obljetnice dolaska kapucina na Pojišan. Split 27. svibnja 2009., Split 2010, str. 81-100.
 78. Licej u Nadbiskupskomu sjemeništu u Splitu i njegov teološki studij sa sveučilišnim pravima priznatim od francuske države godine 1810.¸u: M. Trogrlić – J. Vrandečić (uredili), Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.). Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 18. do 19. rujna 2006. u Splitu, Književni krug – Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split 2011, str. 411-429.
 79. „Knjiga općena, matica crikvena“ – Stara matična knjiga župe Kučiće-Vinišće, djelo župnika glagoljaša, u: Slovo. Časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, sv. 60 (Zagreb 2010), str. 477-504.
 80. Osnivanje župe Gospe od Otoka u Solinu i njezini počeci, u: V. Sanader – M. Matijević (ured.), Sto godina župe Gospe od Otoka Solin, Solin 2011, str. 19-55.
 81. Počeci hrvatskoga dječjeg vrtića u Zadru i njegova prva učiteljica Anka Kovačić, u: Zbornik Stijepa Obada, izd. Sveučilište u Zadru-Odjel za povijest, Zadar – Spli – Zagreb 2010, str. 587-623.
 82. Otpuštanje Francesca Carrare iz profesorske službe u Biskupskom sjemeništu u Splitu, u: H. G. Jurišić (uredio), Kačić. Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, sv. XLI-XLIII. Zbornik u čast Emilija Marina za 60. rođendan, Split 2011., str. 929-954.
 83. Mons. dr. don Marin Škarica. Život i djelovanje, Omiški ljetopis, 6/2011, Omiš 2011, str. 286-318.
 84. Podgorske crkve Svih Svetih i kapela Sv. Liberana, u: Makarsko primorje br. l0, Makarska 2012., 121-153.
 85. Zadarska nadbiskupija u preustroju dalmatinskih biskupija (od početka pripreme bule „Locum beati Petri“ iz godine1828. do njezine provedbe godine 1830.), Sedamnaest stoljeća Zadarske crkve, svezak 2. Od pada mletačke Republike do Pohoda pape Ivana Pavla II. 2003. Zbornik znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), 16.-18. studenoga 2004., s. l. s. a. /2013./, 31-64.
 86. Hagiografski i drugi čimbenici u donošenju odluke splitskoga koncila održanog oko godine 925. o prvenstvu Splitske crkve, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011., Književni krug, Split 2014, 255-269.
 87. Montirani sudski proces i zatvaranje splitskih sjemeništa i crkvenih učilišta god. 1956., u: D. Šimundža i N. A. Ančić (prir.), U službi Crkve i naroda. Zbornik o životu i radu nadbiskupa Frane Franića u prigodi 5. obljetnice smrti i 100. rođenja, Crkva u svijetu, Split 2014, str. 79-102.
 88. Svećenik i publicist don Eugen Marija Vusio – Blagorod Makaranin (1850.-1929.) i njegovi prijedlozi za poboljšanje društveno-ekonomskoga i državno-političkoga stanja u Dalmaciji i cijeloj Habsburškoj Monarhiji, u: I. Basić – M. Rimac (uredili), Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog Fakulteta u Splitu, Split 2014,, str. 403-450. Pretisak većega dijela u: Bašćina 24, Grohote 2015, str. 61-90.
 89. Crkva Sv. Nikole u Maslinici do konca 18. stoljeća¸ Bašćina 24, Grohote 2015, str. 8-60.
 90. Glagoljički i latinički natpisi na staroslavenskom jeziku u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji na spomen-križevima postavljenim u župama na smjeni 19. i 20. stoljeća, u: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015., str. 247-282.
 91. Dr. Ante Alfirević – podrijetlo, školovanje i djelovanje do ulaska u Družbu Isusovu, u: Dr. Ante Alfirević (1875.-1945.). Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Dr. Ante Alfirević, Život i djelo“, Kaštela 2016, str. 9-63.
 92. Školovanje dr. Ćire Banića i njegovo djelovanje do imenovanja biskupom, u: Roko Glasnović (uredio), Mons. dr. Ćiril Banić biskup šibenski (1951. – 1961.). Znanstveni skup o pedesetoj obljetnici smrti, Šibenik, 11. – 13. studenoga 2011. Zbornik radova, izdala Šibenska biskupija i Gradska knjižnica „Šižgorić“ Šibenik, Šibenik 2016, str. 33-94.
 93. Kapelanija i župa Maslinica u 19. i 20. stoljeću, u: Bašćina, br. 26,  Grohote 2017, str. 6-58.
 94. Otac Celestin Tomić, profesor Visoke bogoslovne škole u Splitu 1948.-1953., u: Lj. A. MARAČIĆ, Dr. Celestin Tomić 1917.-2006., Zagreb 2017., str. 112-120.
 95. Makarska i njezino primorje u godinama pomora od gladi i kuge (1814.-1816.), u: M. Tomasović (prir.), Kuga u Makarskoj i Primorju 1815. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 2. do 4. prosinca 2015. u Makarskoj, Gradski muzej Makarska, Makarska 2017., str. 211-242.
 96. Prinos poznavanju života i djela Ivana Mate (Matija) Škarića, jednoga od profesora splitske državne gimnazije u prvim godinama njezina djelovanja, Građa i prilozi za povijest Dalmacije 28, izd. Državni arhiv u Splitu, Split 2018, str. 55-73.
 97. Decisions of the Fourth Lateran Council on the Election of New Bishops and Their  Implementation in the Election  of Split’s Archbishops during the First Half of the 13th Century, u: I. Majnarić i dr. (prir.), The Fourth Lateran Council: an event that transformed Europe, Zagreb 2019, str. 79-105.