Životopis

Prof. dr. Slavko Kovačić rođen je g. 1938. u selu Kučiće kod Omiša, gdje je završio 4 razreda osnovne škole, a od osam razreda klasične gimnazije, sedam u Splitu (1949.-1956.), osmi s ispitom zrelosti u Dubrovniku (1956./57.). Poslije filozofsko-teološkoga studija i diplomskog ispita na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1958.-1964.) pohađao je izvanredni studij povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru (1965.-1968.), a potom je prešao na Papinsko sveučilište Gregorijana u Rimu, gdje je kao redoviti student završio Fakultet crkvene povijesti na kojemu je g. 1971. postigao magisterij, a diplomu arhivista postigao je na Vatikanskoj arhivističkoj školi (1973.). Doktorske poslijediplomske studije pohađao je na spomenutomu fakultetu u Rimu (1972.-1974.) i na Filozofskom fakultetu u Zadru iz “Pomoćnih povijesnih znanosti (1977.-1979.). Zbog preopterećenosti nastavnim radom (istovremeno na Teologiji u Splitu i splitskoj sjemenišnoj gimnaziji 1974.-1989.) doktorat nije postigao u Rimu nego je promaknut za doktora teologije u specijalizaciji “Hrvatska crkvena povijest” g. 1988. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
Predavao je pri katedri za crkvenu povijest prije Teologije u Splitu (1973.-1999.), a potom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Splitu (kolegiji: Opća crkvena povijest i Povijest Crkve u Hrvata od 1978., Staroslavenski jezik i glagoljaštvo od 1973., Latinski jezik u crkvenim tekstovima 1981.-2000., Opća metodologija znanstvenog rada 1976.-1997., Starokršćanska arheologija 1978.-1999.). Osim toga predavao je tijekom više godina i na splitskomu Institutu za teološku kulturu i u sjemenišnoj gimnaziji (1974.-1989.), a arhivist je Nadbiskupskoga arhiva u Splitu od g. 1974.
Zvanje redovitoga sveučilišnoga profesora postigao je g. 2005. U ak. god. 1988./89. bio je vršilac dužnosti rektora i 1992./93. redoviti rektor Teologije u Splitu. Službu dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Splitu vršio je tijekom mandatnoga razdoblja 2001.-2003. Član je Hrvatskoga povijesnog instituta u Rimu (od g. 1993.) i splitskoga Arhivističkog društva. Imenovanjem Vlade Republike Hrvatske bio je članom Arhivskoga savjeta Hrvatske (1991.-1994.), potom Hrvatskoga arhivskog vijeća (1994.-1997.).
U godinama rimskoga studija intenzivno je istraživao u tamošnjim papinskim arhivima. S tim istraživanjem nastavlja povremeno odlazeći u Rim od 1988., a od 1993. također povremeno u Austrijskomu dvorskom i državnom arhivu u Beču. Sudjelovao je s izlaganjima na pedesetak znanstvenih skupova u domovini i inozemstvu, osobito s temama iz povijesti hrvatskoga glagoljaštva, dalmatinskih biskupija i crkvenoga školstva.
Svećeničku službu upravitelja župe Borovci vršio je prije rimskoga studija (1964.-1968.), a poslije je pomagao nedjeljom i blagdanom župnicima raznih župa, najviše u sljedećim župama i crkvama: Parrocchia dell’Assunzione u Rimu 1969.-1971., Kaštel-Sućurac 1974.-1978., župa Sv. Roka u Splitu 1981.-1984., crkva Sv. Duha u Splitu 1986.-1991., župe Dugopolje 1991.-1995., Sv. Luka – Kocunar u Splitu 1997.-2005. i župama Kučine i Mravince od 2006. do 2016.