F. Prikaz knjiga, zbornika, časopisa i znanstvenih skupova

 1. Josip Buturac, Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja, Zagreb 1970, Crkva u svijetu 7,1972, l, str. 86-87.
 2. Andrija Nikić, Godine gladi – Povijesni prikaz spašavanja hercegovačke sirotinje (1916-1919), Duvno 1974, Crkva u svijetu 10,1975, l, str. 95 /potpisao inicijalima D.S.Iv./.
 3. Ivan Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975, Crkva u svijetu 11, 1976, 2, str. 191-192.
 4. Josip Soldo, Pregled povijesti hrvatske Crkve – Podsjetnik, Zagreb 1976, Crkva u svijetu 11,1976,2, str. 191-192.
 5. Spomenica u povodu 500. obljetnice osnutka dominikanskog samostana u Bolu 1474-1975, Bol 1976, Crkva u svijetu 12, 1977, 3, str. 283.
 6. Ivan Ostojić, Splitski kaptol u Splitsko-makarskoj biskupiji, Split 1977, Crkva u svijetu 13, 1978, l, str. 89-90.
 7. Mihovil Bolonić – Ivan Žic Rokov, Otok Krk kroz vjekove, Zagreb 1977, Crkva u svijetu 13, 1978, 2, str. 183-184.
 8. Mihovil Bolonić, Bratovština sv. Ivana Krstitelja u Vrbniku Kapari (1323-1973) i druge bratovštine na otoku Krku, Zagreb 1975, Crkva u svijetu 13, 1978, 2, str. 184-185.
 9. Croatica christianaperiodica I, l (1977), Crkva u svijetu 13,1978,2, str. 186-187.
 10. Croatica christiana periodica II, 2 (1978), Crkva u svijetu 14, 1979, l, str. 94-95.
 11. Andrija Nikić, La separazione dei francescani noti in Erzegovina dalla Provincia di Bosnia e l’ istituzione della loro custodia (parts dissertationis), Romae 1979, Crkva u svijetu 15,1980, l, str. 94.
 12. Marko Mišerda, Spomenici Gornjih Poljica. Pisani spomenici na području Gornjih Poljica do propasti Poljica 1807. (prepisi, regesti), Split 1981, Crkva u svijetu 16, 1981, 4, str. 379-380.
 13. Krunoslav Draganovic, Katarina Kosaca bosanska kraljica – prigodom 500. obljetnice njezine smrti (25.X.1478.), Sarajevo 1978, Crkva u svijetu 17,1982, l, str. 91-92.
 14. Krunoslav Draganović – Pero Pranjić – Pero Sudar, Komušina i Kondžilo s posebnim osvrtom na Usorsku banovinu i stari Kuzmadanj, Komušina 1982, Crkva u svijetu 19, 1984, l, str. 94-97.
 15. Mile Bogović, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine, Zagreb 1982, Crkva u svijetu 19,1984, l, str. 94-97.
 16. Karlo Jurišić, Fra Gabro Cvitanović i njegov ratni dnevnik (1914-1918), Split 1984, Crkva u svijetu 20, 1985, 2, str. 200-202.
 17. Međunarodni znanstveni simpozij o crkvenoj povijesti Hrvata: Religiozno-moralni i društveni život i splitski sabori u X i XI stoljeću, Split 26.-30. rujna 1978., Croatica christiana periodica 3, 1979, 3, str. 200-203 (potpisao inicijalima S.K.).
 18. Cronaca del symposium, u: A. G. Matanić (prir.), “Vita religiosa, morale e sociale ed i concili di Split (Spalato) dei secoli X-XI, Atti del Symposium internazionale di storia ecclesiastica, Split 26-30 settembre 1978, Padova 1982, str. Xni-XXVII.
 19. Petstota obljetnica “Misala po zakonu Rimskoga dvora” (1483-1983) u Riječkoj metropoliji, Crkva u svijetu 18, 1983, 3, str. 299-301.
 20. Komemoracije, znanstveni skupovi i izložbe u Splitu i Solinu u povodu 50. obljetnice smrti don Frane Bulića, Croatica christiana periodica 9, 1985, 15, str. 249-253.
 21. Drugi međunarodni simpozij o crkvenoj povijesti Hrvata “Počeci kršćanskog i društvenog života u Hrvata od VII. do IX. stoljeća”, Split 30. rujna do 5. listopada 1985, Croatica christiana periodica 10, 1986,17, str. 173-180.
 22. Znanstveni skup o Ivanu Paštriću (1636-1708) održan u Splitu 28. listopada 1986, Croatica christiana periodica 11, 1987, 19, str. 52-56.
 23. Uz rub “Čežnje za zavičajem” Rajmunda Kuparea (Rajmund Kupareo, Čežnja za zavičajem – pripovijesti, Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1989), Crkva u svijetu 23, 1988, 4, 390. /potpisao sa D. S. Iv./. NB. Na knjizi je zaista navedena kao godina izdanja 1989!
 24. Izbor iz djela Hrvoja Morovića, Crkva u svijetu 24, 1989, l, 90-92.
 25. Ducenti nonaginta anni gymnasii classici in civitate Croatica Split (Latine Spalatum), Vox Latina 27,1991,106, str. 567-570.
 26. Trpimir Macan, Susreti s hrvatskom Kliom. Povijesne rasprave i članci, Zagreb 1991, Hrvatska obzorja 2,1994,2, str. 461-462.
 27. Prigodno izdanje o rimskom predstavljanju knjige-kataloga Salona Christiana:. Salona cristiana vista dali’ Vrbe, Roma 1995, Crkva u svijetu 31,1996, l, str. 91-93.
 28. Knjiga Vode Cetine i njezina područja, Zov rodnih ognjišta 8,2002, br. 2 (15) str. 61-62. 29. Fra Ante Antić u kontekstu svojega vremena, Sluga Božji dobri otac Antić – Glasilo Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića 34, 2004, br. 4 (132) str. 7-9.
 29. Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.), Crkva u svijetu, 47 (2012), br. 1, 149-153.
 30. Nova knjiga prof. dr. Ante Vukasovića, najvjernijega suradnika našega „Zova“, Zov rodnih ognjišta 21, 2015, br. 1 (40), str. 53-54.