B. Radovi pisani znanstveno-popularnom metodom

 1. Nadbiskup Mate Karaman (uz 200. obljetnicu smrti), Crkva u svijetu 6, 1971, 4, str. 353-355.
 2. Don Josip Bezić (1817-1893) čovjek i svećenik koga ne smijemo zaboraviti, Nada. Vjerska smotra župe sv. Stjepana Grohote 5,1983,4-5,24-34.
 3. Povaljska listina ipovaljskiprag, Crkva u svijetu 19,1984,4,407-412.
 4. Stare matične knjige župe Tugare, Poljica – List Poljičkog dekanata 3,1978, l (3) str. 109-112.
 5. Iz crkvene prošlosti Zakučca (u povodu proglašenja svetim Bogdana Leopolda Mandića 16. X. 1983), Poljica – List Poljičkog dekanata 8, 1983, l (8), str. 78-83. Pretisak u: Svetište sv. Leopolda B. Mandića Zakučac, Zakučac 1998, str. 9-27.
 6. Iz crkvene prošlosti Aržanoga do oko godine 1850, Aržano /župni list/ l, 1987, l, str. 15-22.
 7. Aržanski župnici, Aržano l, 1987,2, str. 2-6.
 8. Aržanske župske matične knjige, Aržano 2,1988, l (3), str. 4-8.
 9. Koje godine je osnovana hvarska biskupija?, Službeni vjesnik Hvarske biskupije 171990, str. 3-6.
 10. Bitka na Krbavskom polju u povijesti hrvatskoga naroda, Hrvatska obzorja. Časopis Matice hrvatske l, 1993, 2, str. 385-391.
 11. Dr. don Ivan Ostojić i njegov doprinos vjerskoj i općekulturnoj povijesti grada Splita, Hrvatska obzorja 2,1994,2, str. 325-334.
 12. Pero Maslać – Bogoslov pod istragom, na suđenju i u zatvoru, Dubrave hrid. List Župe sv. Petra u Dubrovniku l, 1994, 3, str. 39-42.; Pero Maslać – Bogoslov pod istragom, na suđenju i u zatvoru (u povodu 40. obljetnice nasilnog zatvaranja splitske bogoslovije), Put. Glasilo bogoslovije u Splitu 18 (1996/97) 16 str. 76-84. /s nekim dopunama/.
 13. Prilike u kojima je živio i djelovao don Grgo Bučić, Don Grgo Bučić uzor kreposti i samoprijegora /zbornik radova u povodu 60-te obljtnice smrti, priredili J. Bogdan i V. Mardešić, /Split/1995, str. 81-88.
 14. Povijest makarske biskupije, Makarsko primorje l, 1995, br. 8 od 26. VII. str. 19 i br. 9 od 25. VIII. str. 16.
 15. 1700. obljetnica Dioklecijanove palače kao kolijevke grada Splita i počeci Salonitansko-splitske crkve, Nova tribina 1995. br. 11-12, str. 6-12.
 16. Stara matična knjiga župe sv. Luke Kučiće-Vinišće, Zov rodnih ognjišta – List župe sv. Luke – Kučiće, l, 1995, l, 17-22.
 17. Don Rafo Radica (1906-1982) profesor i ravnatelj sjemenišne gimnazije, Navještenje -List nadbiskupskog sjemeništa Split 26,1995/96, str. 5-14.; Profesor i ravnatelj Biskupske klasične gimnazije u Splitu don Rafael Radica (1906.-1982.), [djelomično nadopunjen i izmijenjen tekst u]: Žrvanj – glasilo udruge Žrvanj Žrnovnica br. 7/2008. str. 38-40.
 18. Stoljeća vjerskog života – Religious Life and Customs in Split through the Centuries, Živjeti u Splitu s. 1. s. a. /informacijski vodič, Split 1996/, str. 44-48. – Ponovljeno s novim naslovom Vjera i život kroz stoljeća, S Kristom u treće tisućljeće. Susret hrvatske katoličke mladeži Split-Solin, 8. i 9. lipnja 1996. Vodič, Split 1996, str. 24-29. Pod tim istim naslovom opet: “Bit ćete mi svjedoci”. Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. u Splitu i Solinu 4. listopada 1998. godine, Split 1998. str. 38-43.
 19. Dobra crikovna i redovnička u staroj matičnoj knjizi, Zov rodnih ognjišta – List župe sv. Luke – Kučiće, 2,1996, l, 15-26.
 20. Upisi o krštenima u staroj matičnoj knjizi do konca turske vladavine, Zov rodnih ognjišta – List župe sv. Luke – Kučiće, 2,1996, 2,12-16.
 21. Tri naše milosrdne sestre sv. Vinka Paulskoga, Zov rodnih ognjišta – List župe sv. Luke -Kučiće, 2,1996,2,19-21.
 22. Upisi o krštenima u staroj matičnoj knjizi u razdoblju nakon oslobođenja od osmanlijske vlasti (1688. do 1747.), Zov rodnih ognjišta – List župe sv. Luke – Kučiće, 3, 1997, l (4), 15-19.
 23. Časne sestre milosrdnice Epifanija i Bartola Raboteg, Zov rodnih ognjišta – List župe sv. Luke – Kučiće, 3,1997, l (4), 20-25.
 24. Upisi o vjenčanjima u staroj matičnoj knjizi, Zov rodnih ognjišta – List župe sv. Luke -Kučiće, 3,1997,2(5), 15-19.
 25. “Vjernih martvih zapisanije” u staroj matičnoj knjizi od g. 1619. do 1687., Zov rodnih ognjišta – List župe sv. Luke – Kučiće, 4,1998, l (6), 24-27.
 26. Don Ante Tomasović (1933.-1978.), ondje str. 29-35.
 27. Splitska prvostolnica. Katedrala Uznesenja Marijina/Sveti Duje, Nova tribina g. 1998. br. 17, str. 83-88.
 28. Salonitansko-splitska crkva. Povijesni pregled, Na kršćanskim i hrvatskim korijenima, prir. A. Mateljan, Split 1999, str. 73-98.
 29. Kronologija grada Splita i Salonitansko-splitske crkve, popratni tekst spomen medalje “Ivan Pavao H. u pohodu 17-stoljetnom Splitu” na hrvatskom jeziku i u engleskom prijevodu. Ponovljeno u: a kršćanskim i hrvatskim korijenima, prir. A. Mateljan, Split 1999, str. 129-146.
 30. Il nuovo slancio della religiosità e il rinovamento della Croazia Storia, Croati, cristianesimo, cultura, arte – katalog istoimene izložbe u Città del Vaticano, Musei Vaticani – Salone Sistino, 28 ottobre 1999-15 gennaio 2000, s. 1. /1999/, str. 259-272 + opisi izložaka br. 83, 90, 91, 92 i 99 na str. 508, 516-517, 519, 526. i New religious enthusiasm of Croatia (17th-18th centurv). History, in: The Croats christianity, culture, art, Città del Vaticano, Musei Vaticani – Salone Sistino, 28 October 1999 – 15 January 2000, s. L, str. 257-272 + opisi izložaka br. 83, 90, 91, 92 i 99 na str. 508, 516-517, 519, 526. NB. U prevođenju je napravljeno više teških pogrešaka u u članku i u opisima izložaka! Nesretna brzina zbog koje nisam imao priliku za definitivnu reviziju!
 31. Imena kućedomaćina u selima Kučiće, Rogoznica i Brela u turskom popisu iz godina 1475.-1477., Zov rodnih ognjišta 5,1999, br. 2 (9) str. 15-17.
 32. Biskupijski euharistijski kongres u Omišu 1932. godine, Zov rodnih ognjišta 5, 1999, br. 2 (9) str. 18-21.
 33. O stotoj obljetnici puštanja u promet ceste Omiš- Kučiće – Zadvarje, Zov rodnih ognjišta 5,1999, br. 2 (9) str. 37-47.
 34. 30. obljetnica posvete nove crkve presv. Tijela i Krvi Kristove, Zov rodnih ognjišta 6, 2000, br. l (10) str. 35-43.
 35. Životni tijek i mučenička smrt don Ivana Stanića, Zov rodnih ognjišta 6, 2000, br. l (10) str. 29-30;
 36. Zaboravljeni likovni talent Grgo Budislav Topić – Katalog izložbe, Kučiće 2000., 1-16 str.
 37. Društveni i crkveni okvir u kojemu je živio i djelovao fra Fulgencije Carev kao hvarski biskup (1888.-1901.), Vjesnik Franjevačke provincije Sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, 43, 2001, 3, str. 80-88. i pod istim naslovom potpunije u: Bernardin ŠKUNICA, Fra Fulgencije Carev nadbiskup skopski, biskup hvarsko-bračko-viški, Hvar 2009, str. 61-67.
 38. Stanja duša župa Kučiće-Svinišće i Slime godine 1725., Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće, 7, 2001, 2 (13), str. 15-25;
 39. Kučićani u popisu iz godine 1799., Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće, 8, 2002, l (14), str. 16-23;
 40. Još o starim matičnim knjigama župe Kučiće i iz njih, Zov rodnih ognjišta – List župe Sv. Luke Kučiće, 8,2002, l (14), str. 23-27.
 41. Grgo Topić, prvi gimnazijski profesor iz Kučića, Zov rodnih ognjišta 8, 2002, br. 2 (15) str. 33-38;
 42. Splitska katedrala, Mali koncil, 2002, br. 10 (listopad), str. 22-23.
 43. Prezimena kojih je u Kučićima nekoć bilo pa nestalo (do 20. stoljeća), Zov rodnih ognjišta 9,2003,br. l (l6), str. 32-44.
 44. Svećenici Kovačevići iz Kreševa. Kratki životopisi, Radobilja. List Uznesenja BDM, Katuni-Kreševo, 4, 2003, 2 str. 14-19.
 45. Bartulovići, Bilići i Bošnjaci u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 9, 2003, br. 2 (17), str. 12-16.
 46. Salonitanski mučenici, Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske 1/2004, str. 40-48;
 47. Salonitanski mučenici,Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske 1/2004, str. 40-48. Uz neke izmjene i s dodatnim tekstovima o štovanju objavljeno pod naslovom Sveti Dujom najslavniji Salonitanski biskup i mučenik i njegovo štovanje,u: A. Duplančić, M. Ivanišević i S. Kovačić, “Sveti Dujam. Štovanje kroz vijekove”, Split 2004, str. 11-23. Dva izvatka iz toga šireg teksta objavljena su i u Glasu Koncila 43, 9. V. 2004, br. 19 (1559), u: Prilog Glasa Koncila br. 2 “Sveti Duj, moli za nas”, i to: Biskup i mučenik sv. Dujam, na str. 2-3 i Štovanje u Splitu i Splitskoj nadbiskupiji, ondje, str. 3.
 48. SV. Dujam i drugi solinski mučenici, Split 2004, 1-8 str. (knjižica). Ponovljeno u: A. Mateljan – Š. Marović (uredili), “Godina svetog Dujma u Nadbiskupiji splitsko-makarskoj prigodom 1700. obljetnice mučeništva svetog Dujma i svetih salonitanskih mučenika. Liturgijski vodič”, Split 2004, str. 6-14., zatim pod novinarsko-uredničkim naslovom: Biskupi su prvi pogubljivani u: Sudamja 2004. Prigodni prilog u povodu 1700. obljetnice mučeništva splitskog zaštitnika, Slobodna Dalmacija 61, 7. V. 2004, br. 19121,, str. 4-5 i napokon u: A. Mateljan (prir.), Stopama vjere. Hodočasnički vodič. Hodočašće u Rim prigodom 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma i svetih solinskih mučenika, 28. rujna -2. listopada 2004, Split 2004, str. 11 -18.
 49. Božici i Čaglji u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 10, 2004, br. l (18), str. 22-25.
 50. Don Ivan Božić, župnik u Kučićima (1779.-1860.), Zov rodnih ognjišta 10, 2004, br. l (18), str. 26-29.
 51. Župnici stare župe Radobilje i novije župe Katuni-Kreševo, Radobilja. List župe Uznesenja BDM, Katuni-Kreševo 5,2004, l (11), str. 6-14.
 52. Juričići od doseljenja u Kučiće do godine 1920., Zov rodnih ognjišta 10,2004, br. 2 (19), str. 14-22.
 53. Najstariji je poznati spomen sela Kučića u dokumentu od 23. lipnja 1237., Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. l (20), str. 12-15;
 54. Kovačići u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 11,2005, br. l (20), str. 16-31.
 55. Marunčići, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 11-26.
 56. Marunčići, Zov rodnih ognjišta 11, 2005, br. 2 (21), str. 27-28.
 57. Crkvena prošlost Omiša i okolice (skraćena verzija izvornoga znanstvenog članka objavljenoga u: Omiški ljetopis 3, vidi gore pod A, br. 65), u: Ž. Domljan, Omiš i Poljica, Zagreb 2006, str. 179-197.
 58. Pervani u selu Kučiće, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. l (22), str. 14-28;
 59. Starokršćanski korijeni i živo stablo Crkve u Solinu, u: Na živom izvoru. Hodočasnički vodič. Hrvatsko nacionalno marijansko prasvetište Gospe od Otoka u Solinu, Split 2006, str. 17-37.
 60. Rabotegovo pleme u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 2 (23), str. 11-26;
 61. Kostanjac Toma Radović i njegova dva pisma o ratnim prilikama u Koštanjima i okolici, Zov rodnih ognjišta 12, 2006, br. 2 (23), str. 57-64;
 62. Dr Kvirin Klement Bonefačić biskup splitski i makarski. Uz 50. obljetnicu smrti, Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije 1/2007, str. 30-33. i posebni otisak str. 1-15;
 63. Radići u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 13, 2007, br. l (24), str. 14-28;
 64. Arheološki nalazi i iskapanja u Podgrađu, Zov rodnih ognjišta 13, 2007, br. l (24), str. 54-58;
 65. Crkvena organizacija od ranokršćanskih vremena do danas, u: Dalmatinska zagora nepoznata zemlja, Galerija Klovićevi dvori, , str. 301-313.
 66. Sovulji, Zov rodnih ognjišta 13, 2007, br. 2 (25), str. 13-41.
 67. Srdanovići – I. dio: do g. 1720., Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. 1 (26), str. 15-43. i Srdanovići – II. dio: od g. 1720. do g. 1920., Zov rodnih ognjišta 14, 2008, br. 2 (27), str. 17-32.
 68. Don Živan Bezić, Bašćina 15 – Bašćina 16, Grohote 2008, str. 14-26.
 69. Šarci od konca 17. st. do godine 1920., Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 13-27.
 70. Svećenici glagoljaši iz Šarčeva plemena don Mijovijo i don Petar, Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. l (28), str. 28-30.
 71. Povijest Teologije i Teološko-katehetskog instituta u Splitu, u: Ivan Tadić (uredio), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009., Split 2009, str. 11-16.
 72. Historial outline, Historischer Rückblick, Lo sguardo storico, Historique, u: Ivan Tadić (uredio), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009., Split 2009, str. 25-39 (Sažetak povijesnog pregleda u koautorstvu s V. Kapitanovićem).
 73. Knjižnica [Centralnoga bogoslovskog sjemeništa u Splitu], u: Ivan Tadić (uredio), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009., Split 2009, str. 163-175.
 74. Kapela [Centralnoga bogoslovskog sjemeništa i Katoličkoga bogoslovnog fakulteta], u: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 1999.-2009., Split 2009, str. 177-179.
 75. Šušići u Kučićima do godine 1920., Zov rodnih ognjišta 15, 2009, br. 2 (29), str. 19-32.
 76. Komunistička demokracija u teoriji i praksi s posebnim osvrtom na položaj katolika u bivšoj Jugoslaviji, u: T. Jelinčić i dr. (prir.), Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća, Postira 2009, str. 274-385.
 77. Prvi Tomasovići u Kučićima i potomstvo Luke Antonova i Dorotijina, Zov rodnih ognjišta 16, 2010, br. 1 (30), str. 11-34.
 78. Wandel in Struktur und Wirken der Katholischen Kirche zur Zeit der österreichischen Herrschaft über Dalmatien, in: Wilfried Potthoff i dr. (prir.), Dalmatien als europäischer Kulturraum. Beiträge zu den Internationalen wissenschaftliche Symposien „Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese“ (Bonn, 6.-10. Oktober 2003) und „Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums“ (Bonn, 9.-13. Oktober 2006), Split 2010, str. 433-453.
 79. Rodoslovno stablo potomaka Ivana Tomasovića Antonova i Dorotijina, Zov rodnih ognjišta 16, 2010, br. 2 (31), str. 13-26.
 80. Rodoslovno stablo Tomasovića. Potomci Tome Antonova i Dorotijina, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 1 (32), str. 20-33.
 81. IV. rodoslovno stablo Tomasovića. Potomci Šimuna Antonova i Dorotijina, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 2 (33), str. 15-31.
 82. Tomasovići u duhovnim zvanjima, Zov rodnih ognjišta 17, 2011, br. 2 (33), str. 32-42.
 83. Topići u Kučićima, Zov rodnih ognjišta 18, 2012, br. 1 (34), str. 11-37.
 84. Visoka učilišta u Splitu do sredine 20. stoljeća /autorski naslov, a urednički sročen novinarskim stilom/: Sveučilište u Splitu osnovano je već 1810., u: Universitas – List Sveučilišta u Splitu, 4, 2012, br. 35 od 15. listopada, str. 14.
 85. Staro kučićko pleme Vukasovići. 1. dio – do konca 17. stoljeća, Zov rodnih ognjišta 18, 2012, br. 2 (35), str. 17-23.
 86. Kučićko pleme Vukasovići. 2. dio, Zov rodnih ognjišta 19, 2013, br. 1 (36), str. 11-36.
 87. O Vukasovićima iseljenim iz Kučića u južnoameričku državu Čile (Chile), Zov rodnih ognjišta 19, 2013, br. 1 (36), str. 37-43.
 88. Kučićko pleme Vukasovići. 3. dio, Zov rodnih ognjišta 19, 2013, br. 2 (37), str. 15-34.
 89. Don Ivan Jerčić Čuča, slimenski župnik, njegova kućna kapela, rođak mu don Jakov i počeci slimenskih Jerčića, Zov rodnih ognjišta 19, 2013, br. 2 (37), str. 35-37.
 90. Misterios de la vida de Jesucristo en la puerta de madera de la catedral de Split, u: Anuario de Historia de la Iglesia. Revista del Instituto de historia de la Iglesia. Facultad de la Universidad de Navarra Pamplona, 22/2013, 203-217 /u suautorstvu s J. Dukićem/. + četverojezično izdanje: Otajstva Isusova života prikazana na drvenim vratnicama splitske katedrale – Les mystères de la vie de Jésus représentés sur les vantaux en bois de la cathédrale de Split – Misteri della vita di Gesù sulla porta di legno della cattedrale di Split – Misterios de la vida de Jesucristo en la puerta de madera de la catedral de Split, Split 2014.
 91. Dodatak rodoslovljima I. grane kučićkih Vukasovića – Matine, Zov rodnih ognjišta 20, 2014, br. 1 (38), str. 16-17.
 92. Granice sela Kučića, Zov rodnih ognjišta 20, 2014, br. 1 (38), str. 18-25.
 93. Don Juraj Marušić „glagoljaš poljički“, Omiški ljetopis, 7, Omiš 2014, str. 163-182.
 94. Župnici u Kučićima I. dio: od početka 17. do sredine 18. stoljeća, Zov rodnih ognjišta 20, 2014, br. 2 (39), str. 15-22.
 95. Pavića most od izgradnje do najnovije obnove, Zov rodnih ognjišta 20, 2014, br. 2 (39), str. 41-49.
 96. Župnici u Kučićima od sredine 18. stoljeća do danas, Zov rodnih ognjišta 21, 2015, br. 1 (40), str. 14-22.
 97. Crkva Gospe od pobjede u Brelima o 300. obljetnici početka gradnje (1715.-2015.), Kamen života. List župe Sv. Stjepana Prvomučenika Brela, 9 (1915.) br. 14., str. 4-9.
 98. Dr. don Ljudevit Cezar Pavissić, u: „Vjekoslav Cezar Pavišić, Uspomena povistna o kugi u Makarskoj god. 1815. (pretisak iz 1851. godine)“, Muzej grada Makarska, Makarska 2015, str. 7-12.
 99. Župna kuća u Kučićima od mučnog odabira njezina položaja, neprilika u doba izgradnje do stradanja u II. svjetskom ratu i najnovije obnove, Zov rodnih ognjišta 21, 2015, br. 2 (41), str. 19-28.
 100. Povijest crkvenih župnih knjiga – matica s posebnim osvrtom na objavljivanje stanja duša poljičkih župa, u: J. Novaković Bepo (priredio), Stanja župa poljičkih župa iz godina 1725. i 1726. u Nadbiskupskom arhivu u Splitu. Imena i dob župljana poljičkih župa s naznakom primljenih sakramenata, Društvo Poljičana „Sv. Jure“, Priko 2015, str.9-16.
 101. Crkvene prilike na europskom Zapadu i hrvatskoj obali za života sv. Franje Asiškoga i prvoga stoljeća razvoja franjevaštva, u: Kačić. Zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sv. XLVI_XLVII. „Sv. Franjo Asiški u Hrvatskoj 1212. godine“, Split, 2014-2015., str. 57-66.
 102. Starije crkve Sv. Luke u Kučićima (prije osamdesetih godina 19. stoljeća), Zov rodnih ognjišta 22, 2016, br. 1 (42), str. 17-31.
 103. Crkva Sv. Luke u Kučićima od godine 1811. do 1880., Zov rodnih ognjišta XXII, 2016., br. 2 (43), str. 29-41.
 104. Sadašnja crkva Sv. Luke u Kučićima – produženje i dogradnja pokrajnjih kapela godine 1883., Zov rodnih ognjišta XXIII, 2016., br. 1 (44), str. 8-17.
 105. Crkva Sv. Luke u Kučićima nakon produženja i dogradnje pokrajnjih kapela – od godine 1883. do danas, Zov rodnih ognjišta XXIII, 2017., br. 2 (45), str. 12-31.
 106. „Gospin prinos“. Zavjetne procesije s Gospinim kipom iz Svinišća u Kučiće i natrag, Zov rodnih ognjišta XXIV, 2018., br. 1 (46), str. 17-29.
 107. Konferencije i skupovi Hrvatske selačke stranke održani u našem užem kraju g. 1936., Zov rodnih ognjišta 25, 2019, br. 2 (49), str. 22-29.
 108. Tri rukopisne likaruše iz Kučića, Zov rodnih ognjišta 25, 2019, br. 2 (49), str. 30-35.
 109. Udruge svećenika, redovnika, redovnica i vjernika laika u Omišu do početka 19. st., Omiški ljetopis. Župa Sv. Mihovila Arkanđela u Omišu, 8, 2020, str. 45-53;
 110. Kapucini u Splitu, u: Marko Medved (prir.), Četiri stoljeća kapucina u Rijeci i Hrvatskoj (1610.-2010.). Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Rijeci 14. i 15. listopada 2020, Kršćanska sadašnjost-Hrvatska kapucinska provincija, Matica hrvatska – Ogranak Rijeka, Zagreb-Rijeka 2020, str. 308-315.
 111. Hrvatski i crkvenoslavenski jezik u svijesti i izričaju glagoljaša Splitsko-makarske biskupije iz prvog preporodnog razdoblja, Bašćina. Glasilo Društva prijatelja glagoljice, 22, 2021, 79-82.
 112. Glagoljaši u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji u doba uzmaka glagoljanja tijekom 19. stoljeća, Hrvatski i crkvenoslavenski jezik u svijesti i izričaju glagoljaša Splitsko-makarske biskupije iz prvog preporodnog razdoblja, Bašćina. Glasilo Društva prijatelja glagoljice, 22, 2021, 88-90.